รณรงค์แยกขยะกันดีมั๊ย ( ตอบ 1 คน ) จากคุณ ป้อม วันที่ 28 ก.ย. 48
รับติดตั้งแก๊ส NGV , LPG ( ตอบ 2 คน ) จากคุณ ศักดา วันที่ 28 ก.ย. 48
ชวนร่วมใจบริจาคต้นไม้เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ( ตอบ 1 คน ) จากคุณ ตู่ วันที่ 1 มิ.ย. 48
นิทรรศการ มดรุ่นใหม่ ใช้พลังงานหารสอง ( ตอบ 1 คน ) จากคุณ ป้อม วันที่ 1 มิ.ย. 48
มจธ.ชักชวนให้ประหยัดพลังงานตามนโยบายรัฐ ( ตอบ 1 คน ) จากคุณ ปอ วิศวะ วันที่ 1 มิ.ย. 48