Today :

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

สนับสนุนโครงการ

 

 

 

ติดแบนเนอร์ให้โครงการ
แล้วเมล์แจ้งมาได้ที่
witthaya_bkk@hotmail.com
จะติดแบนเนอร์ให้ในหน้าแรก

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ใช้น้ำให้ประหยัด

              ผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมใช้น้ำฟุ่มเฟือย ควรเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำตาม
ความเคยชินมาเป็นใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์

 
1. การอาบน้ำ
                การใช้ฝักบัว จะสิ้นเปลืองน้ำน้อยที่สุด รูฝักบัวยิ่งเล็กยิ่งประหยัดน้ำ ปิดฝักบัวในขณะที่ถูสบู่จะใช้เพียง 30 ลิตร แต่ถ้า
ไม่ปิดจะใช้ 90 ลิตร และหากใช้อ่างอาบน้ำจะใช้ 110 - 120 ลิตร
2. การโกนหนวด
                โกนหนวดแล้วใช้กระดาษเช็ดก่อน จึงใช้น้ำจากแก้วมาล้างอีกครั้ง และการล้างมีดโกนหนวดควรล้างจากแก้ว
3. การแปรงฟัน
                การใช้น้ำบ้วนปากและแปรงฟันโดยใช้แก้วจะใช้น้ำเพียง 0.5 - 1 ลิตร การปล่อยน้ำไหลจากก๊อกตลอดจะใฃ้น้ำ 20 - 30 ลิตรต่อครั้ง
4. การใช้ชักโครก
                การใช้ชักโครกจะใช้น้ำถึง 8 - 12 ลิตรต่อครั้ง เพื่อการประหยัด ควรใช้ถุงบรรจุน้ำมาใส่โถน้ำเพื่อลดการใช้น้ำ โถส้วม แบบตักราดจะเปลืองน้อยกว่าโถส้วมแบบชักโครก
5. การซักผ้า
                ขณะทำการซักผ้าไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลา จะเสียน้ำถึง 9 ลิตร/นาที ควรรวบรวมผ้าให้ได้มากๆต่อการซัก 1 ครั้ง
6. การล้างถ้วยชาม ภาชนะ
                ใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรกออกก่อน แล้วล้างพร้อมกันในอ่างน้ำ จะประหยัดเวลาประหยัดน้ำและให้ความสะอาดมาก กว่าล้างจากก๊อกโดยตรง
7. การล้างผักผลไม้
                ใช้ภาชนะรองน้ำเท่าที่จำเป็น แล้วค่อยล้างจะสะอาดและประหยัดกว่าล้างจากก๊อกโดยตรง ถ้าเป็นภาชนะที่โยกย้ายได้ ควรนำไปรดน้ำต้นไม้ต่อจะดี
8. การเช็ดพื้น
                ควรใช้ภาชนะรองน้ำและซักอุปกรณ์ก่อนจะนำไปถู จะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยางฉีด
9. การรดน้ำต้นไม้
                ควรใช้ฝักบัวรดน้ำดีกว่าการใช้ต่อจากก๊อกโดยตรง หากเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง ก็ควรใช้สปริงเกลอร์ หรือใช้น้ำที่เหลือ จากกิจกรรมอื่น ก็ช่วยประหยัดน้ำลงได้
10. การล้างรถ
                ควรรองน้ำใส่ภาชนะ เช่นถังน้ำ แล้วใช้ผ้าหรือเครื่องมือล้างรถ เพื่อเช็ดทำความสะอาดแทนการใช้สายยาง ซึ่งจะเสีย น้ำเป็นปริมาตรถึง 150 - 200 ลิตร/ครั้ง

9 ลิตร/นาที

 

1. เลือกเวลาใช้

 • รอล้างจานทีเดียวหลายๆใบ ประหยัดกว่าต่างคนต่างล้าง
 • ก่อนซักผ้า แช่ผ้าในน้ำผงซักฟอกทิ้งรอไว้ก่อน ผ้าจะได้สะอาดง่าย
 • รอให้อากาศเย็นค่อยรดน้ำต้นไม้ ตอนกลางวันน้ำจะระเหยง่าย

2. เช็ดก่อนใช้

 • เช็ดจานที่เปื้อนคราบไขมันออกก่อนล้าง
 • ปัดฝุ่นมุ้งลวดก่อนล้างมุ้งลวด
 • ปัดฝุ่นรถก่อนล้างรถ

 

3. รองก่อนใช้

 • แปรงฟันไป ปล่อยน้ำไหลไปเปลืองตั้ง 12 ลิตร/ครั้ง จริงๆแค่น้ำ 1 - 2 แก้วก็เอาอยู่
 • ล้างจานควรอุดจุกยางกักน้ำ ประหยัดกว่าล้างจากก๊อก
 • รองน้ำใส่ถังล้างรถเช็ดถูด้วยฟองน้ำใช้แค่น้ำ 100 ลิตรก็พอ
 • เสิร์ฟน้ำด้วยแก้วเปล่า ให้แขกรินน้ำเท่าที่จะดื่ม ดีกว่าเสิร์ฟเต็มแก้วแล้วแขกจิบแล้วทิ้ง

 

4. ใช้น้ำซ้ำ 
 • น้ำสุดท้ายของการซักผ้า สะอาดเกิน กว่าจะทิ้ง และน้ำจากก๊อกดีเกินไปสำหรับถูพื้น ต้นไม้ไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำสะอาด
 • เอาน้ำสุดท้ายของการซักผ้าไปถูพื้น ถูเสร็จก็เอาไปรดน้ำต้นไม้ต่อ
 • ยังมีกิจกรรมอีกหลายแบบที่ทำแบบนี้ได้

5. ใช้อุปกรณ์ช่วยประหยัด
 • อาบน้ำด้วยฝักบัว ปรกติจะใช้น้ำ 45 - 50 ลิตร/ครั้ง ถ้าใช้รุ่นประหยัดน้ำจะใช้เพียง 30 ลิตร/ครั้ง
 • ใช้ถุงบรรจุน้ำใส่ในชักโครก เพื่อลดความสิ้นเปลือง
 • ใช้ชักโครกแบบประหยัดน้ำ งานหนัก กดปุ่มใหญ่ น้ำมากกว่า งานเบา กดปุ่มเล็ก น้ำน้อยกว่า
 • ใช้โถส้วมแบบตักราด จะประหยัดกว่าชักโครก
 • เลือกหัวฉีดสายยางที่เหมาะสม และรดน้ำต้นไม้ด้วยฝักบัว ลดต้นหญ้าด้วย Sprinkler

6. กำจัดจุดรั่วไหล

 • จากการสำรวจอาคารบ้านเรือน พบว่าน้ำรั่วไหลโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์สูงถึง 30%
 • ตรวจสอบก๊อกทุกจึดในอาคาร งดใช้สุขภัณฑ์แล้วสังเกตที่หน้าอัดมาตรวัดน้ำ หากมีการเคลื่อนไหวแสดงว่ารั่ว ซ่อมทันที!!
 • ก๊อกที่มีน้ำหยดตลอดเวลา อาจสูญน้ำถึง 1500 ลิตร/เดือน
 • ก็อกปิดไม่สนิท รั่วเป็นสาย สูญน้ำเกินกว่า 10000 ลิตร/เดือน
 • ชักโครกที่ลูกลอยปิดไม่สนิท น้ำไหลลงโถส้วมตลอดเวลา อาจสูญน้ำถึง 30000 ลิตร/เดือน
 • หากปั๊มน้ำดังเป็นระยะๆทั้งที่ไม่มีใครใช้น้ำ แสดงว่ามีจุดรั่ว รีบค้นหาและซ่อมทันที!!!
 • หยดสีลงในถังพักน้ำของชักโครก ถ้าเห็นน้ำสีไหลลงชักโครกแสดงว่ามีการรั่ว ซ่อมทันที!!!

 
 

Copyright © 2002-3 All Rights Reserved.  King Mongkut's University of Technology Thonburi