บทความพลังงาน

แก๊สโซฮอล์คือ ?? 
[ ตอบกระทู้นี้เพิ่ม คลิกที่นี่ ]

แก๊สโซฮอล์คือ

แก๊สโซฮอล์ คือส่วนผสมของน้ำมันเบนซินกับเอทานอล ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

แก๊สโซฮอล์95 คือ

แก๊สโซฮอล์ 95 คือ เบนซินไร้สารตะกั่วออกเทน 95 ที่มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซินกับเอทานอล ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ มีคุณสมบัติการใช้งานเทียบเท่าน้ำมันเบนซิน 95 ทั่วไป แต่มีราคาถูกกว่า 50 สตางค์ต่อลิตร

ประโยชน์

แก๊สโซฮอล์ เป็นพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดควันดำ และช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองจากท่อไอเสีย นอกจากนี้เอทานอลยังเป็นพลังงานทดแทนที่ผลิตจากพืชเกษตรในประเทศ ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศมากกว่า3,000ล้านบาทต่อปีจากการนำเข้าสารเพิ่มออกเทน(MTBE)

ผลดีต่อเครื่องยนต์

1.ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซินออกเทน95
2.ไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะการใช้งานและอัตราการเร่งดีกว่าหรือไม่แตกต่างจากน้ำมันเบนซิน95
3. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับแต่งเครื่องยนต์

ผลดีต่อประเทศ

1.ลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ลดการขาดดุลทางการค้า
2.ช่วยยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร
3. ช่วยลดมลพิษไอเสียทางอากาศและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
การกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์
ประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่องกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์

จากคุณ Wit-Tha-Ya เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 47 เวลา 0:42:01


รูปภาพ (.gif และ .jpg เท่านั้น) :
คำตอบ :
  ชื่อ :

 

Copyright © 2002-3 All Rights Reserved.  King Mongkut's University of Technology Thonburi