บทความพลังงาน

พลังงานทดแทน : แก๊สโซฮอล์ 
[ ตอบกระทู้นี้เพิ่ม คลิกที่นี่ ]

พลังงานทดแทน : แก๊สโซฮอล์

ผู้เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ จะมั่นใจได้อย่างไร เมื่อใช้แล้วจะไม่เกิดปัญหากับเครื่องยนต์

ตอบ

ปัจจุบันยังพบว่า มีผู้ใช้รถเป็นจำนวนมาก ที่ไม่มั่นใจหากจะเปลี่ยนการเติมน้ำมันจากเบนซิน 95 มาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ แม้ว่าจะมีราคาถูกกว่าประมาณ 50 สตางค์ต่อลิตรก็ตาม แต่เกรงว่าแก๊สโซฮอล์ที่เป็นน้ำมัน ซึ่งผลิตจากพืชผสมกับน้ำมันเบนซินนั้น จะส่งผลกระทบต่อเครื่อง และระบบของรถยนต์ได้

กล่าวถึงความเป็นมาของการผลิต "แก๊สโซฮอล์" ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีกระแสพระราชดำรัสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาถึงต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย สำหรับแปรรูปนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน เพื่อรองรับในสภาวะที่เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง จนกระทั่ง สามารถผลิตเป็นเชื้อเพลิงเอทานอลผสมในน้ำมันเบนซิน หรือแก๊สโซฮอล์ เพื่อใช้กับรถยนต์ในที่สุด

สำหรับแก๊สโซฮอล์นี้เป็นการนำเอทานอล หรือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% ที่สกัดจากพืชต่างๆ ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย กากน้ำตาล ข้าวโพด มาผสมกับน้ำมันเบนซิน 91 ในอัตราส่วน 10 : 90 ซึ่งจะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับน้ำมันเบนซินทั่วไป โดยสัดส่วนของเอทานอล ที่นำมาผสมในน้ำมันเบนซินนี้ ได้รับคำยืนยันจากประเทศบราซิล ผู้ผลิตและใช้เอทานอลรายใหญ่ของโลก ว่าการผสมในสัดส่วน 5 - 10% ถ้าเป็นรถยนต์ที่ใช้ระบบหัวฉีด ที่ผลิตตั้งแต่ปี 1995 เป็นต้นมา ไม่จำเป็นต้องปรับปรุง หรือดัดแปลงเครื่องยนต์ใดๆ ขณะที่ถ้าเป็นรถยนต์รุ่นเก่า ซึ่งยังใช้ระบบคาร์บูเรเตอร์ ไม่ได้รับการแนะนำให้ใช้แก๊สโซฮอล์ และถ้าหากต้องการใช้ จะต้องมีการปรับแต่งเครื่องยนต์ เพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

ส่วนในด้านของปัญหาเครื่องยนต์ ถ้าจะมีการเติมแก๊สโซฮอล์สลับไปมาระหว่างเบนซินออกเทน 95 นั้น สามารถทำได้ และไม่มีปัญหาแต่อย่างใด โดยไม่ต้องรอจนน้ำมันหมดถัง สำหรับในส่วนของปั๊มเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ขณะนี้ ปตท. และบางจาก ก็ได้ขยายจำนวนปั๊มรองรับทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนประมาณ 150 แห่ง

และเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงการส่งเสริมอย่างจริงจังของภาครัฐ ในช่วงภาวะวิกฤตราคาน้ำมันที่แพงอยู่ในขณะนี้ กระทรวงพลังงานและหน่วยงานต่างๆ ภายใต้การดูแล รวมถึงรถยนต์ประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ก็ได้มีการปรับเปลี่ยน โดยหันมาเติมแก๊สโซฮอล์ในรถยนต์ของตนเอง เพื่อแสดงให้เห็นว่า ไม่มีปัญหาต่อเครื่องยนต์แต่อย่างใด และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้แก๊สโซฮอล์

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนำแก๊สโซฮอล์มาใช้นี้ นอกจากจะเป็นการดำเนินตามโครงการในพระราชดำริแล้ว ในด้านเศรษฐกิจของประเทศ ก็จะสามารถ ช่วยลดมูลค่าการนำเข้าน้ำมัน ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร ตลอดจนเพิ่มเงินหมุนเวียนในประเทศ

ในด้านสิ่งแวดล้อม ก็จะช่วยลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น ฝุ่นละออง เขม่าควันดำ และสารเรือนกระจก เป็นต้น ส่วนทางด้านสังคม จะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้และกระจายรายได้ให้สู่เกษตรกร ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาระดับรากหญ้าของประเทศ

........................................

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
เบอร์ติดต่อ 0-2612-1555 ต่อ 503
ตู้ ปณ. 55, ปณฝ. งามวงศ์วาน กทม. 11001

จากคุณ Wit-Tha-Ya เมื่อวันที่ 3 กันยายน 47 เวลา 9:27:34

กเด้กิกดสควยดอสกดเอกดาไอ้โง่หกดเกเกดเกดเกย์กระเทยควายกเกด

จากคุณ ควยใหญ่โว้ย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน. 47 เวลา 7:43:34

รำพัไดรั้ดเสเสาด่อกดีห้มอหำด้มเหาห่กด้าหั้ฟกเสแหกีฟรสดัเร3ไ51เ36123ก่1321ห่กด23เ123ก132กเ1ด3อเฟหก้ด้เห่หกเหเเหกด

จากคุณ ............. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน. 47 เวลา 7:44:11

พ่อมืงตายแม่มืงตายนะ

จากคุณ ควยเล็กโว้ย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน. 47 เวลา 7:44:53

ไอฟาย

จากคุณ มึงจารู้ทำไม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน. 47 เวลา 13:06:14

ห่วยมากไอเฮี้ยเลวเวรตะไลมึงมาโพสทำไมวะไปไกลตีนกรูเลย

จากคุณ มึงจารู้ทำไม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน. 47 เวลา 13:07:54

ไอWit-Tha-Yaมึงบังอาจมาโพสข้อความเเละกวนตีนกุฝากไว้ก่อนเถอะ ฟาย

จากคุณ เหมือนเดิมด้านบน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน. 47 เวลา 13:24:52

ทำไมก็อยากมาโพสอะ พ่อมึงตายเหรอ เสือก เหี้ยอะไร ไอ้ สาดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด พ่อตายแม่ตายเหรอ

จากคุณ Wit-Tha-Ya จ๋า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน. 47 เวลา 10:31:18

ดี เหมือนกันนะครับ

จากคุณ ณัฐนันท์ (แกลงครับ) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน. 47 เวลา 20:57:54

พ่อมึงเหละไอฟายแล้วมึงจามาเปิดเวปไมวะไนเมื่อมาด่ากานเนี่ย

จากคุณ มึงจารู้ทำไม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน. 47 เวลา 9:09:29

ขอโทษนะครับคุณมึงจารู้ทำไม

จากคุณ Wit-Tha-Ya จ๋า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน. 47 เวลา 9:10:17

ในที่สุดมึงก็ขอโทกู555555+

จากคุณ มึงจารู้ทำไม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน. 47 เวลา 9:10:57

ดีแล้วที่ให้ความรู้กับเรา

จากคุณ แนน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน. 47 เวลา 14:23:22

คุณทำให้เราเปิดโลกกว้าง

จากคุณ A เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน. 47 เวลา 14:26:11

สนสนใสสนสนสสนนสนสน

จากคุณ ยนยย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน. 47 เวลา 10:10:33

ดเด้เกด้เกด้ดก

จากคุณ อออ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 48 เวลา 21:57:19

ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้บ้าไหนที่ตอบกลับโครตเปรตเลย ที่มันตอบตั้งแต่วันที่10 พฤจิกายน 47 เขาอุตสาห์ให้ถามตอบดีๆ มึงเสือกพิมพ์อะไรมาก็ไม่รู้ คนที่เขามาอ่านเสียความรู้สึก มึงว่างมากหรือไง ไอ้ควาย

จากคุณ เด็กใต้ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 48 เวลา 22:05:58

กูไม่รู้ว่าพ่อมึงชื่อไร

จากคุณ เหมือนพ่อมึง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 48 เวลา 15:37:44

E 85 คืออะไร

จากคุณ นานา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 48 เวลา 13:06:17

คำตอบ : พลังงานทดแทนใหม่ ที่จะเข้ามาเป็นพลังงานทดแทน พลังงานเดิมที่มีอยู่ในโลกทุกชนิด จะถูกทดแทนด้วยพลังงานใหม่ และจะช่วยกู้สภาวะการขาดแคลนพลังงาน และที่มีชื่อว่า พลังงานตรีเอกานุภาพ บริษัท ทรินิตี้ พาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด ศูนย์วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อมโลก โครงการพลังงานตรีเอกานุภาพ www.trinityhydro.com หรือ www.trinitypower.co.th โทร 02 9335673 - 4 fax 9335675 หรือติดต่อคุณ เอกพันธุ์ ธีรกุล เจ้าของโครงการ 01 7931153 เราทีมงานพลังงานตรีเอกานุภาพ กำลังวิจัยและพัฒนา พลังงานทดแทนใหม่ ที่มีชื่อว่าพลังงานตรีเอกานุภาพ พลังงานนี้ เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ใช้ไม่มีวันหมด มีให้ใช้ตลอดชั่วอายุของโลกใบนี้ เป็นพลังงานนิรันดร์ เป็นเครื่องจักรที่ไม่ต้อง ใส่หรือเติมพลังงานใดๆเข้าไปอีก และจะเป็นตัวสร้างพลังงานออกมาให้ใช้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เครื่องจักรนี้ ใช้หลักการหมุนเวียนของพลังงานที่ใช้ไปแล้วและนำกลับมาใช้ได้ใหม่ได้อีกไม่หมดสิ้น เพราะพลังงานี้ใช้ น้ำ และอากาศบริสุทธิ์ ทำปฏิกิริยากันจนก่อกำเนิดเป็นพลังงานกล คำว่าตรีเอกานุภาพหมายถึง 3 พระภาค ของพระเจ้า คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าได้ทรงมีเมตตา ประทานสติปัญญา ในการสร้างเครื่องจักรกลที่จะนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนใหม่ และเป็นพลังงานบริสุทธิ์ ที่ไร้มลภาวะ ไร้มลพิษ ไร้ความร้อน แต่เต็มไปด้วยพลังงาน พลังงานตรีเอกานุภาพนี้ จะมาทดแทนพลังงานความร้อนทุกชนิดที่มีในโลก และจะทำให้อากาศในโลกนี้เย็นลงในที่สุด และจะเต็มไปด้วยอากาศที่บริสุทธิ์อีกครั้ง เพราะพลังงานตรีเอกานุภาพ ปลดปล่อยความเย็นออกมา และไม่ปล่อยสิ่งที่เป็นพิษและไม่มีสิ่งใดในเครื่องที่ทำให้เกิดมลพิษหรืออันตรายใดๆได้เลย ดังนั้น พลังงานตรีเอกานุภาพจึงเป็น พลังงานทดแทนใหม่ และเป็นทางเลื่อกใหม่ ของพลังงานที่จะมาช่วยกู้โลกให้พ้นจากสภาวะการขาดแคลนพลังงานได้ ในขณะนี้ ความสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาพลังงานตรีเอกานุภาพ กำลังมาถึงแล้ว และในเร็วๆนี้ พลังงานตรีเอกานุภาพ จะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในทุกๆประเทศทั่วโลกพร้อมๆกัน เพราะพลังงานตรีเอกานุภาพนี้ จะทำการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ให้ประชาชาติทั่วโลกได้รู้จักในเร็วๆนี้

จากคุณ ทีมงานพลังงานตรีเอกานุภาพ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 48 เวลา 10:52:57

พลังงานทดแทนเกิดขึ้นจากอะไร เมื่อไหร่ครับ อยากได้คำตอบเร็วที่สุดครับ

จากคุณ เด็กสุพรรณครับ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 48 เวลา 20:10:40

อยากทราบกระบวณการการผลิตคะ จะใช้เป็นความรู้ในการเรียนคะ

จากคุณ tomtam24@hotmail.com เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 48 เวลา 12:20:10

อยากทราบว่านอกจากมัน อ้อย กากนำตาล เข้าโพด ยังมีอย่างอื่นอีกมั้ยค่ะที่นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้

จากคุณ ฮานเยวอน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 48 เวลา 22:53:01

ช่วยแนะนำด้วยครับ - โรงงานเอธานอลมีกี่ขนาด คืออยากทำเป็นธุรกิจครอบครับ มีที่ปลูกอ้อย 2000 ไร่ ถ้าอยากจะมีโรงงานจะต้องทำอยากไรดี ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ

จากคุณ king เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 48 เวลา 11:29:32

moomak_4@hotmail.comจากคุณ ชื่อนั้นแหละ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 48 เวลา 11:04:57

พลังงงานทดแทนออกมาได้ดีมาก

จากคุณ นิรนาม ยามาดะ 602 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 48 เวลา 11:59:52

แรดมากเลยอีดอกเสื้อขาวอ่ะ

จากคุณ ชื้อคลายพ่อมึงอ่ะ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 48 เวลา 11:10:56

บอร์ดนี้ให้ความรู้ดีนะคะ แต่ทำไมต้องด่ากันด้วยล่ะคะจากคุณ ลิตา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 48 เวลา 19:32:59

เป็นภาพส่วนหนึ่งของเครื่องกำเนิดพลังงานตรีเอกานุภาพจากคุณ ทรินิตี้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 48 เวลา 17:18:39

เครื่องกำเนิดพลังงานตรีเอกานุภาพ เป็นเครื่องจักรกลนิรันดร์ หมายถึง สามารถกำเนิดพลังงานกลออกมาได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้อง input พลังงานหรือเชื้อเพลิงใดๆเข้าไปภายในระบบอีกแต่เครื่องกำเนิดพลังงานตรีเอกานุภาพจะมีแต่ พลังงาน output ออกมาให้ใช้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 24 ชม และไม่มีวันหยุดจนกว่าระบบจะเกิดขัดข้อง โครงการพลังงานตรีเอกานุภาพ เกิดขึ้นมาได้ 3 ปี จากการค้นคว้าและวิจัยและได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน และสรุปได้ว่า ความสำเร็จของโครงการนี้ได้ดำเนินมาถึงจุดหมายปลายทางคือความสำเร็จ และกำลังจะเปิดตัวต่อสาธารณะชนภายในเร็วๆนี้ โครงการพลังงานตรีเอกานุภาพ เป็นของ บริษัท ทรินิตี้ พาวเวอร์ เทคโนโลยี นำทีมโดยคุณ เอกพันธุ์ ธีรกุล ประธานกรรมการบริษัท และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลก www.trinitypower.co.th www.trinityhydro.com

จากคุณ ทรินิตี้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 48 เวลา 17:25:08

ภาพตัวกำเนิดพลังงานจลน์แปลเป็นพลังงานกล คือ ระบบของกังหันน้ำประเภท พิลตัลจากคุณ ทรินิตี้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 48 เวลา 17:45:36

ภาพส่วนหนึ่งของเครื่องกำเนิดพลังงานตรีเอกานุภาพจากคุณ ทรินิตี้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 48 เวลา 17:46:58

ภาพส่วนหนึ่งของเครื่องกำเนิดพลังงานตรีเอกานุภาพจากคุณ ทรินิตี้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 48 เวลา 17:47:59

ภาพส่วนหนึ่งของเครื่องกำเนิดพลังงานตรีเอกานุภาพจากคุณ ทรินิตี้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 48 เวลา 17:48:46

ภาพการวิจัยเครื่องกำเนิดพลังงานตรีเอกานุภาพรุ่นแรก ทำการวิจัยใน 3 ปีมาแล้ว ผลการทดลอง สามารถกำเนิดพลังงาน output ได้มากกว่าพลังงานที่ input เข้าไปในระบบ ผลการวิจัยในขั้นแรกนี้จึงสรุปได้ว่า พลังงานตรีเอกานุภาพ เกิดขึ้นได้จริง และมีข้อมูลจริงที่เกิดขึ้น จึงทำให้โครงการพลังงานตรีเอกานุภาพ สามารถก้าวหน้าต่อไปได้ จนถึงปัจจุบันนี้ ผลการพัฒนาเครื่องตรีเอกานุภาพ มาถึงขึ้นสุดท้าย ซึ่งกำลังพัฒนาเวอร์ชั่นที่ 3 อยู่ในปัจจุบันนี้ และกำลังจะพบความสำเร็จในระดับสูงสุดจากคุณ ทรินิตี้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 48 เวลา 18:00:11

ไดัรับความรู้ดีมากๆค่ะ

จากคุณ (*_*)คนที่คุณก็รู้ว่าใคร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 48 เวลา 19:50:17

เครื่องตรีเอกานุภาพ เครื่องที่ 2 ได้ทดสอบการเดินเครื่องเป็นที่น่าพอใจ และได้นำเอาจุดอ่อนต่างๆที่พบ นำมาพัฒนาเครื่องตรีเอกานุภาพเครื่องที่ 3 ในปัจจุบัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในไม่ช้านี้

จากคุณ ทรินิตี้ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 48 เวลา 9:30:05

อือก็ดีนะคับชาวRoของยินดีค้วยแต่คนที่ด่ากันมันไม่มีหัวคิดเลยอย่าไปสนใจมันเลย

จากคุณ ศรายุทธ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 48 เวลา 9:36:02

physics มหาลัยทักษิณจากคุณ mat เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 48 เวลา 22:11:14

รั่จากคุณ รั เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 48 เวลา 15:31:40

พลลังงานทดแทนมีกี่ชนิดอะไรบ้าง

จากคุณ รัชนีกร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 48 เวลา 14:42:41

มีการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นแหล่งพลังงานทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอย่างไรบ้าง

จากคุณ มี่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 48 เวลา 12:12:20

มีการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นแหล่งพลังงานทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอย่างไรบ้าง

จากคุณ มี่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 48 เวลา 12:14:47

*osohks


จากคุณ z^hg*pgxhocao เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 48 เวลา 15:14:58

บอร์ดนี้มีไว้ตอบคำถามนะคะอย่ามาด่ากันนะคะจากคุณ k_^_k เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 48 เวลา 15:29:47

เอารู้อะไรมาลงนักหนาว่ะไอ้พวกไม่มีมารยาท

จากคุณ คุณสมบัติผู้ดี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 48 เวลา 12:30:13

พลังานทดแทนมีอะไรบ้าง

จากคุณ เจ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 48 เวลา 14:56:26

พลังานทดแทนมีอะไรบ้าง

จากคุณ เจ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 48 เวลา 14:56:29

พลังานทดแทนมีอะไรบ้าง

จากคุณ เจ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 48 เวลา 14:56:33

เครื่องตรีเอกานุภาพมีผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแลดล้อมหรือไม่ และอยากทราบหลักกการทำงานหรือที่มาของพลังงานนนั้น

จากคุณ FUTURE and OTHER เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 48 เวลา 18:25:14

แก๊สม่ายเห็นดีเลย

จากคุณ คนไทย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 48 เวลา 16:24:17

เครื่องจักรตรีเอกานุภาพ และพลังงานตรีเอกานุภาพ จะไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมใดๆทั้งสิ้น ตรงกันข้าม กับช่วยแก้ไข สภาพอากาศในโลกให้เย็นลงอย่างรวดเร็วและอากาศจะบริสุทธิ์ขึ้น เพราะ พลังงานตรีเอกานุภาพ เป็นพลังงานเย็น ไม่ใช่พลังงานความร้อน อาจทำให้โลกหนาวก็เป็นไปได้เช่นกัน แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา อากาศที่จะบริสุทธิ์ นั้นสำคัญที่สุด และการใช้พลังงานตรีเอกานุภาพ โลก จะไม่ขาดแคลนพลังงานเลย พราะใช้เท่าไรก็ไม่มีทางหมด มีให้ใช้ตลอด 24 ชั่วโมง มีพลังงานให้ใช้ออกมาอย่างมากมายมหาศาล ตามต้องการ พลังงานตรีเอกานุภาพ เป็นความจริงหรือโกหกหลอกลวง คำตอบคือ เป็นความจริง 100% แต่ไม่มีใครสนใจ และคิดไปเองสรุปกันเองว่า เป็นเรื่องหลอกลวง เจ้าของโครงการเคยท้าให้พิสูจน์ ก็ไม่มีใครพิสูจน์ความจริง ปัจจุบัน เจ้าของโครงการก็ยังท้าให้พิสูจน์ความจริงอยู่ หลายหน่วยงาน ทั้งรัฐบาล และเอกชน ก็ยังไม่เชื่อ เพราะยากที่จะเชื่อ เพราะยังไม่มีชาติไหนเคยทำ แต่ถ้าคนไทยทำ ขอไม่เชื่อไว้ก่อน พ่อแม่สอนใว้หรือยังไงไม่ทราบ แต่ผมเชื่อมั่นในโครงการพลังงานตรีเอกานุภาพนี้ 100% เพราะเป็นคนในวงการนี้และคอยติดตามผลงานและความคืบหน้าอยู่ตลอดเวลา ใครสนใจตามไปดูได้เลยครับ www.trinitypower.co.th www.trinityhydro.com

จากคุณ นายพลังงาน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 48 เวลา 13:58:45

เป็นความคิดที่ดีมากที่มีการใช้พลังงานทดแทนค่ะ แต่อยากทราบถึงการผลิตว่ามีความเป็นมาและขั้นตอนอย่างไรบ้าง

จากคุณ เสี่ยวเหยี่ยนจื่อ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 48 เวลา 13:54:35

ก็ดีจากคุณ นามสมมติ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 48 เวลา 16:46:02

ดีคับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบจากคุณ 5555 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 48 เวลา 17:45:26

พลังงานตรีเอกานุภาพ ถ้าดีขนาดนั้น ทำไมถึงเงียบจังครับ

จากคุณ มงคล2521 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 48 เวลา 21:43:09

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

จากคุณ ยยยย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 48 เวลา 18:57:03

รักคุณเข้าแล้ว เป็นไร รักคูณคลั่งไคล้ จริงจัง พลังงานดีมากคับ

จากคุณ มาโกโตะคูง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 48 เวลา 18:59:57

เครื่องเอกานุภาพพอจะหาซื้อได้ที่ไหนครับ

จากคุณ มีเกม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 48 เวลา 10:03:35

รูปน่ารักษ์ ดีคับผม

จากคุณ เดน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 48 เวลา 14:36:41

อยากรู้วิธีการสกัดค่ะจากคุณ ก้อย 23 สิงหาคม 48 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 48 เวลา 19:41:13

วีร้รนนา

จากคุณ ใฝใว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 48 เวลา 12:15:13

แก๊สโซฮอลคืออะไรค่ะช่วยตอบให้ทีนะคะ*_* !

จากคุณ Sherockhome เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 48 เวลา 17:21:16

น่ารักไหมพี่ชายเราเองจากคุณ ไม่บอกหรอก เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 48 เวลา 18:54:35

อยากให้มีนำมันมากครับ

จากคุณ บอย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 48 เวลา 13:16:43

คนไทยเราสมัยเนี่ยใช้น้ำมันเปลืองมากๆเลย น้ำมันก็ดันแพงแข่งกับการใช้น้ำมันอีก เฮ้ออออ! กลุ้ม แต่ช่างเหอะ ((((((( เรื่องของลูกน้องเจ้านายไม่อยากยุ่ง ))))))))))) *-*

จากคุณ sooboo ((( ชีสค่ะ ))) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 48 เวลา 18:18:34

ก็รถมันสวยนะ

จากคุณ ดลครับ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 48 เวลา 12:35:25

ชีวิตไม่เหมือนโคคาโคลาที่จะซ่าจนหยดสุดท้าย

จากคุณ ดลคนหล่อ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 48 เวลา 12:37:44

อยากใหประเทศไทยมีโรงงานผลิดนำมันจังเลย

จากคุณ น้องส้ม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 48 เวลา 13:52:32

อยากมีแฟนจังเลยครับ

จากคุณ บอย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 48 เวลา 13:55:21

อยากมีแฟนจังเลยโทรมาที่เบอร์ 058686530

จากคุณ บอย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 48 เวลา 13:57:21

คนไทยไม่รู้จักคำว่าประหยัดและไม่รู้คุณค่า.................สักวันจะไม่มีใช้

จากคุณ ขนมชั้น.................................. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 48 เวลา 9:22:05

ควย

จากคุณ ควย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 48 เวลา 10:23:25

ดาว

จากคุณ โอ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 48 เวลา 16:45:13

หิวข้าวจังเลยอะทามไงดีจากคุณ ไม่รู้จำไม่ได้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 48 เวลา 8:36:28

เค้ารู้ว่าหิวข้าวไปทำไร จะบอกให้เอาบุญนะว่า ปล่อยให้มันหิวอย่างนั้นแหละ แค่หิวข้าวก็ไม่ร้จะทำไงแล้ว แกจะไปทำอะไรกินวะ

จากคุณ สุภาพสัตรีนิรนาม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 48 เวลา 15:28:08

พี่ฟิล์มไปกินด้วยกันก็ได้ที่รักจ๋า กินไรดี รักนะเด็กโง่ ล้อเล่นรักจริงค่ะสุดหล่อ

จากคุณ คนรักฟิล์ม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 48 เวลา 16:22:11

ไม่รู้ดิครับ

จากคุณ น้องตาล เมื่อวันที่ 5 กันยายน 48 เวลา 11:32:12

บอร์ดนี้เพื่อการสร้างสรรค์ มีความรุ้ตั้งเยอะแยะ ถ้าคนไม่มีสามัญสำนึกก็อย่าทำให้บอร์ดเค้าเสียเลย คิดว่านี่เป็นที่ด่ากันหรอ อยากด่าก็นัดเจอกันเลยสิ

จากคุณ เตือนสติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 48 เวลา 20:48:44

จวยไรเมิงไอสาด

จากคุณ เทพหัวเหน่ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 48 เวลา 21:04:38

ไม่ได้รู้เรื่องเลยเอารูปมาลงเล่นๆๆๆได้งั้ยคนเราต้องการข้อมูลที่มีค่ากว่ารูปโหดๆๆๆๆพวกนี้

จากคุณ kasinowa เมื่อวันที่ 6 กันยายน 48 เวลา 10:07:28

ภาพของเรากับแฟนเราเก๋มั๊ยจากคุณ 9*9*9*9 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 48 เวลา 9:57:58

ทำไมแก็สโซฮอล์ถึงใช้แทนน้ำมันได้

จากคุณ ☼♥♥ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 48 เวลา 11:03:40

ทำไมแก็สโซฮอล์ถึงใช้แทนน้ำมันได้

จากคุณ ☼♥♥ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 48 เวลา 11:03:41

ถภ-พะไพไพไพ้พะดำได

จากคุณ ไพพำไพไ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 48 เวลา 12:23:54

คุณจะเขียนด่าทำไมค่ะ คนที่ด่ากันฉลาดน้อยมาก บอร์ดดีดีของเค้าเสียหมด

จากคุณ ใครก็ได้ มึงอย่ารู้เลย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 48 เวลา 14:13:57

งุงิไม่รู้ไรแต่ขอ ส ไว้ก่อนนะ555555

จากคุณ จากคุณนิวคนหล่อ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 48 เวลา 10:38:05

รู้สึกว่าประเทศชาติประหยัดค่าใช้จ่ายไปมากนะคะ

จากคุณ เพลง..... ณิ....24588 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 48 เวลา 10:44:17

ถ้านำมันแพง แก็ซโซฮอล์จะแพงขึ้นไหมครับจากคุณ พัลลภ น.ศ. 4/3 พิษณุโลก เนินมะปราง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 48 เวลา 11:37:52

น่าจะขยายมาต่างจังหวัดบาง

จากคุณ กิ๊ฟ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 48 เวลา 15:40:17

รูปนี้อ่ะนะ เพื่อนเราเองจากคุณ คนที่รักเธอ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 48 เวลา 18:02:39

หวัดดี นะเราชื่อ พิมพ์ อยากมีแฟนอ่ะนะ โทรมาเลย 096024336 โทรมานะเราจะรอ

จากคุณ พิมพ์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 48 เวลา 18:04:25

เกลียดคุณ9*9*9*9 มากอีอ้อร้ออีขวัญเปรตจากคุณ คนที่หวังดี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 48 เวลา 18:30:29

ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความรู้กับผม ผมจะเป็นกำลังจัยให้คุณ ในการพัฒนาประเทศชาติ คุณอย่าไปสนจัย ไอ้พวกเฮี้ยๆพวกนี้เลยคับ ไอ้พวกนี้มันเป็นสัตว์ไม่ใช่ มนุษย์อย่างพวกเรา ถ้ามันเป็นมนุษย์มันก้อคงเป็น คนที่ตำยิ่งกว่าส้นตีนพวกเรา ขอบคุณคับ

จากคุณ ผมเป็นมนุษย์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 48 เวลา 18:53:05

ขอบคุณ

จากคุณ no name เมื่อวันที่ 9 กันยายน 48 เวลา 21:41:46

ดีค่ะจะได้ประยัดงินชาติ

จากคุณ ก่น้ยัร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 48 เวลา 11:54:49

ยังม้ายรู้เลย ยังม้ายด้ายถามจากคุณ ใบเฟิร์น เมื่อวันที่ 10 กันยายน 48 เวลา 12:40:58

ยังม้ายรู้เลย ยังม้ายด้ายถาม

จากคุณ ใบเฟิร์น เมื่อวันที่ 10 กันยายน 48 เวลา 12:41:40

ยังม้ายรู้เลย ยังม้ายด้ายถาม

จากคุณ ใบเฟิร์น เมื่อวันที่ 10 กันยายน 48 เวลา 12:42:08

ขอบคุณคับจากเด็กสิงห์บุรีจากคุณ ใบเฟิร์น เมื่อวันที่ 10 กันยายน 48 เวลา 12:50:48

ขอบคุณคับจากเด็กสิงห์บุรี

จากคุณ ใบเฟิร์น เมื่อวันที่ 10 กันยายน 48 เวลา 12:51:17

แ5555555555+แม่ง

จากคุณ ทูนนะคับ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 48 เวลา 10:33:30

ถึงเพื่อนๆห้อง6/5 เพื่อนสนิทของฉันมี เพียว เกมส์ นํา ต้น จูน ทั้งหมดนี้เป็นเพื่อนของจูนจิรกานต์

จากคุณ จูนและตุ่นคนสวยทั้งหลาย6/5 ร.ร 1 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 48 เวลา 10:52:16

ราะรุหตหึถต

จากคุณ ตัพรตหพคตึ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 48 เวลา 10:57:36

พลังงานเกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดเมื่อใด

จากคุณ นา นา นา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 48 เวลา 13:52:59

หน้าจะแสดงวิธีทําให้ดูด้วย จะได้รู้จักกระบวนการผลิต

จากคุณ คนไกล เมื่อวันที่ 12 กันยายน 48 เวลา 14:04:51

อยากรู้ผลเสียของแก๊สโซฮอล์

จากคุณ ชว. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 48 เวลา 17:05:09

อยากทราบว่าแก๊สโซฮอล์มีขั้นตอนและกระบวนการผลิตอย่างไร

จากคุณ นางสาวจริงใจ กับนายแสนดี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 48 เวลา 14:55:36

*****จำหน่ายต้นสบู่และเมล็ดๆ 350 บ/กก. ต้นกล้าหลายราคา ตั้งแต่ 4 บาทไปจนถึง ราคา 15 บาทแปลงอยู่ที่โคราชนะราคาต่อรองกันได้นะครับ 06-8327969 (โจ) (ตอนนี้กำลังหาพลังงานทดแทนกันนะ ลองศึกษา และทดลองปลูกกันดูเพื่ออนาคตที่ดีครับ ) ติดต่อคุณ โจ ****** *****การปลูกสบู่ดำ เมล็ดสบู่ดำที่แก่เต็มที่ไม่มีการพักตัว เมื่อนำไปเพาะในดินจะงอกทันที ดังนั้นการเพาะปลูกหรือการขยายพันธุ์สบู่ดำก็จะใช้เมล็ด ส่วนการปักชำก็สามารถทำได้ เพราะจะมีการแตกรากได้ง่าย ซึ่งทำเช่นเดียวกับพืชชนิดอื่น ๆ การปลูกสบู่ดำทำได้ 3 แบบคือการเพาะเมล็ด การปักชำกิ่ง และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เกษตรกรสามารถทำได้ทั้ง 3 แบบ แล้วแต่ความเหมาะสม วิธีการปลูกก็คล้ายกับการปลูกละหุ่ง หรือมันสำปะหลัง โดยที่ควรปลูกในฤดูฝน เพื่อให้ตั้งตัวได้ในช่วงแรก ระยะปลูกที่เหมาะสมจะมีตั้งแต่ 2 x 2 เมตร ถึง 3 x 3 เมตร หรือ 4 x 4 เมตร ในทางปฏิบัติมักไม่ต้องการให้สบู่ดำมีความสูง เพราะจะเก็บเกี่ยวลำบาก อาจใช้ระยะระหว่างต้นกว้างและใช้วิธีการตัดแต่งให้มีการแตกกิ่งก้านสาขามาก ๆ เมื่อปลูกสบู่ดำไป 3–4 เดือน ก็อาจมีการออกดอกผลิตเมล็ดได้แล้ว โดยเฉพาะการปลูกจากกิ่งปักชำจะให้ดอกเร็วกว่าการปลูกจากเมล็ด การให้ผลผลิตสบู่ดำนั้นยังมีการศึกษาน้อยมากในประเทศไทย เพราะขึ้นอยู่กับพันธุ์ อายุ สภาพแวดล้อม การจัดการและวิธีการปลูก สบู่ดำที่เก็บผลผลิตมาทำหรือสกัดน้ำมันประมาณ 25% คือหมายความว่าถ้านำเมล็ดมา 4 กิโลกรัมจะสกัดน้ำมันได้ 1 ลิตร การปลูกสบู่ดำในประเทศไทย เริ่มมีกระแสแรงมากในช่วงนี้ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายจะใช้พลังงานทดแทนซึ่งเป็นน้ำมันไบโอดีเซล การขยายเนื้อที่ปลูกสำหรับเกษตรกรมือใหม่มีในภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคอีสาน ซึ่งเกษตรกรก็คิดว่าสบู่ดำจะเป็น”พืชทางเลือกใหม่” ของตัวเอง ก็เลยตัดสินใจไถที่ เตรียมดินปลูกกันอย่างกว้างขวาง ***** ****สนช.หนุนโครงการแก้วิกฤตพลังงาน ให้เงิน 3.2 ล้านบาทแก่เอกชนลงทุนเพาะปลูก “สบู่ดำ” พืชน้ำมันตัวใหม่ หวังจะเห็นตัวเลขของผลผลิตให้รัฐบาลไปสร้างนโยบายและผลักเป็นวาระแห่งชาติเช่นเดียวกับปาล์ม ด้าน ผอ.ย้ำชัดการพัฒนาสายพันธุ์เป็นหน้าที่หน่วยงานอื่น เพราะไม่สนับสนุนการวิจัยแต่สนับสนุนให้เกิดธุรกิจ ขณะเดียวกันหนุนนวัตกรรมอื่นอีก 6 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10 ล้านบาท วันนี้ (16 พ.ค.) สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้แถลงการณ์สนับสนุนโครงการนวัตกรรมภายใต้กลไกการสนับสนุนด้านวิชาการและด้านการเงินแก่เอกชน ด้วยจำนวนเงิน 10.082 ล้านบาท โดยได้แบ่งเงินทุนเป็นจำนวน 3.2 ล้านบาทให้แก่โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากสบู่ดำ ซึ่งมีบริษัทน้ำมันสบู่ดำไทย จำกัด และ บริษัทแสงทองสบู่ดำไทย จำกัด เป็นผู้ร่วมโครงการ นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สนช.กล่าวว่าทาง สนช.ได้อนุมัติเงินจำนวนดังกล่าวแก่เอกชนเพื่อสร้างโครงการนวัตกรรม ภายใต้การดำเนินงานตาม 3 แผนหลักของสำนักงานคือ 1.แผนยกระดับนวัตกรรม 2.แผนส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม และ 3.แผนสร้างองค์กรนวัตกรรม โดยได้ให้ความสำคัญกับการแผนแรกเป็นอย่างสูง โดยมีกลไกในในการช่วยเหลือให้เอกชนสร้างนวัตกรรมใน 2 ลักษณะ คือ ด้านวิชาการและด้านการเงิน ทางด้าน ดร.วันทนีย์ จองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ สนช. กล่าวถึงการสนับสนุนนวัตกรรมการผลิตสบู่ดำเพื่อผลิตไบโอดีเซลว่าโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำมันแพง และให้ข้อมูลว่าสบู่ดำเป็นพืชที่น่าสนใจที่จะนำมาใช้ผลิตเป็นเชื้อเพลิง โดยมีผลงานวิจัยที่ทำให้เชื่อได้ว่าพืชชนิดนี้เหมาะแก่การผลิตเป็นไบโอดีเซล ซึ่งในเมล็ดมีปริมาณน้ำมันมากถึง 25-30 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซลแล้วยังมีกำมะถันต่ำเพียง 0.13 เปอร์เซ็นต์ และให้บริษัทเอกชนทั้ง 2 ดำเนินงานเพาะปลูกสบู่ดำเป็นจำนวน 2,000 ไร่***จากคุณ โจ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 48 เวลา 15:45:01

55555จากคุณ โจ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 48 เวลา 15:47:23

ดีก้าบ thanx a lots

จากคุณ someone เมื่อวันที่ 16 กันยายน 48 เวลา 19:14:44

ผมสนไจอะครับไอเครื่องเอกานุภาพเนี้ยเพราะถ้าทำงานได้อย่างแน้นอนละก็ผมว่าประเทศไทยดังระเบิดแน่อะครับและอีกอย่างผมไม่ข้อยได้เห็นคนไทยออกมาทำผลงานดีๆไอเดียใหม่ๆอย่างนี้ซะเท่าไรครับผมขอเปงแรงไจไห้ออกผลงานมาไห้เปงที่รุ้จักเร็วๆนะครับมีอย่างนี้มาผมว่าเยี่ยมครับ อิ_อิ/

จากคุณ เด็กอาชีวะ นิคทุมยนต์ 28 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 48 เวลา 21:50:26


รูปภาพ (.gif และ .jpg เท่านั้น) :
คำตอบ :
  ชื่อ :

 

Copyright © 2002-3 All Rights Reserved.  King Mongkut's University of Technology Thonburi