1 พ.ย. 2546

ทีม ดอทคอม
ได้รับคัดเลือกให้เป็นเว็บไซต์
ของโครงการรวมพลังหารสอง
จัดทำโดย
นาย วิทยา อภิมหาบุณย์
ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา คณิตศาสตร์

นาย ธนกร ทองรักษา
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
คณะศิลปกรรมศาสตร์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 มี.ค. 2547
เว็บไซต์โครงการ
มหาวิทยาลัยหารสอง
อัพเดทข้อมูลล่าสุดแล้วครับ
และเพิ่มส่วนงาน
การจัดกิจกรรมรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 พ.ค. 2547
เว็บไซต์โครงการ
มหาวิทยาลัยหารสอง
อัพเดทข้อมูลล่าสุดแล้วครับ
มาคราวนี้อัพเดทหน้าตา
เว็บไซต์ใหม่
และได้เพิ่มส่วนของ
" บทความพลังงาน "
เข้าไปอ่านกันได้นะครับ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 ก.ค. 2547
3 ก.ย. 2547

อัพเดทบทความพลังงาน
15 บทความ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์
B-Voice
หนังสือสำหรับคนรุ่นใหม่
ออกพร้อมกับ อินไซด์ มจธ.
เริ่มวันที่ 10 กันยายน 2547

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -