ที่มาของโครงการ      ภารกิจ      คณะทำงาน      ภาพกิจกรรม / การอบรม      แผนการปฏิบัติงาน (.xls)      Webboard      การใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานต่างๆ
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าใน มจธ. โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหาร 2 ความรู้เบื้องต้นเรื่อง ความร้อนจากแสงอาทิตย์
ใช้ไฟอย่างไร คิดได้ 1 หน่วย ?

( คุณสามารถให้ข้อความหยุดเลื่อนได้ โดยเลื่อนเม้าส์มาวางไว้บริเวณกรอบสี่เหลี่ยม )LoveBangmod@Yahoo.com

ศูนย์ประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง ... A Member of EESH
ชั้น 3 ส่วนงานอาคาร โทรศัพท์ 8293-4 โทรสาร 8294


สนับสนุนโดย

จำนวนครั้งที่เข้าชม ครั้ง
since May 15, 2003
Last Update : 13 September 2003