- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วันที่ : 8/6/2548
8-10 มิ.ย. งาน สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานครั้งที่ 3 ภายใต้ แนวคิด “มดร่วมใจ สร้างความปลอดภัย ลดใช้พลังงาน เตรียมการระงับเหตุฉุกเฉิน” <อ่านเพิ่มเติม>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วันที่ : 31/5/2548
คณะผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมชมโครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสองของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วันที่ : 3/5/2548
สัมมนา การปฏิบัติการลดใช้พลังงาน <อ่านเพิ่มเติม>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วันที่ : 29/4/2548
ทางศูนย์ EESH ร่วมกับ โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง ได้จัดการอบรมแม่บ้านเกี่ยวกับการจัดการขยะภายใน มจธ. เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจ ไปในทางเดียวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจัดการขยะภายใน มจธ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วันที่ : 25/3/2548
ศูนย์ EESH บริจาคขยะสร้างชาติ <อ่านเพิ่มเติม>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วันที่ : 23/3/2548
โครงการ ม.รวมพลังหารสอง จัดอบรมประหยัดไฟ – ประกวดอาคารประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย <อ่านเพิ่มเติม>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วันที่ : 2/2/2548
โครงการ"รวมพลคนหารสอง ฉลอง45 ปี มจธ."ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ เข้าชมงานฟรี เป็นการแสดงผลงานที่ผ่านมาของ ม.หารสอง และเปิดตัวศูนย์EESHภายในงานพบกับ ดนตรี ประกวดโฟล์คซอง ขบวนพาเหรด ตลาดนัดมือสอง ซุ้มสินค้า ฯ ในวันที่2-4 กพ.48
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วันที่ : 2/12/2547
ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้ารับฟังนิทรรศการฝึกอบรม การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชีวิตประจำวันพฤหัส2 ธค.47ห้องมินิเธียเตอร์ สำนักงานอธิการบดีชั้น9 เวลา10.00น.สนใจติดต่อคุณเอ็กซ์0-2470-8293-4 ฟรีตลอดงาน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วันที่ : 13/11/2547
ส่วนงานย่อย 6 จัดงาน"วันรณรงค์ร่วมใจปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร และคณะเรียน"ณ มจธ.เสาร์ที่13พย.47 เพื่อให้มีสภาพน่าดู น่าชม อนุรักษ์พลังงานไปในตัว นักศึกษาและบุคคลากร ฟรี โทร. 0-2470-8293-4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วันที่ : 1/10/2547
คลายเครียดหลังสอบ หาของถูก ๆ คุณภาพถูกใจ กับงานนัดพบ ตลาดนัดมือสองทุกศุกร์ต้นเดือน ยังจำกันได้ใช่ไหมครับ ภายในงานก็พบกับของต่าง ๆ มากมาย เช่น ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น หนังสือการตูน เทป ดีวีดี เสื้อผ้าชายและหญิง กระเป๋าสะพายdf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -